12 MAR 2018
zdielať:

Ateliér


A. PRÁCE SPOJENÉ S DENDROLOGICKÝM PRIESKUMOM,PLÁNOM ASANÁCIÍ

/Z.Z. 579/2008/ vyčíslenie Spoločenskej hodnoty drevín

 • Svätý Peter - Rekonštrukcia parku – Historický park, chránený areál
 • Dubnica nad Váhom - časť Prejta - Rekonštrukcia cintorínu
 • Trnava - Humanizácia obytného súboru Prednádražie
 • Svätý Antol – Park pri Kaštieli sv.Anton - Národná kultúrna pamiatka ,chránený areál
 • Bohatá/Hurbanovo - kúria Ordôdiovcov - chránený areál
 • Mojmírovce /Urmín/ – Historický park, chránený areál
 • Nitra - Hradné nádvorie– chránený areál
 • Trnava - Bernolákov park – MPR, chránený areál
 • Vráble - priemyselný areál
 • Mojmírovce - Rekonštrukcia plôch verejnej zelene
 • Bratislava – Fa TV športový areál
 • Malé Dvorany- Inventarizácia parku – kultúrna pamiatka
 • Považská Bystrica – Inventarizácia – sídlisko Lány
 • Malacky – Revitalizácia Kláštorné námestie
 • Sereď – Revitalizácia námestia
 • Bratislava Ružinov, Geriatrické centrum
 • Bratislava Petržalka – Závodisko - dostihová dráha
 • Malanta - NKP - Inventarizácia porastu parku
 • Nitra - Welness - Pri rieke
 • Bratislava Dúbravka - Pri kríži
 • Nitra - Diely III. Kmeťova ul.
 • Nitra Zobor - Rekonštrukcia ZŠ - Inventarizácia porastu


B.PROJEKČNÉ PRÁCE K ÚZEMNÉMU ROZHODNUTIU, STAVEBNÉMU POVOLENIU, REALIZÁCII STAVBY

 • Dubnica nad Váhom - časť Prejta - Rekonštrukcia cintorína
 • Bratislava - Bazová ul. - sadové úpravy
 • Priemyselný areál – Vráble
 • Priemyselný areál – Nitra
 • Priemyselný areál - Sereď
 • Nitra - Kompostáreň 
 • Bratislava - polyfunkčný dom - Nobelova - Sadové úpravy
 • Areál fy Bramac
 • Areál fy Tronet Bratislava
 • Areál fy Posam Bratislava
 • Areál fy Kebel- Schlepp – Nové Zámky
 • Areál fy Microwell Šala
 • Trnava - Bernolákov park – MPR, Chránený areál
 • Mojmírovce /Urmín/ – Historický park, chránený areál
 • Humanizácia - Obytný súbor Čajkovského – Trnava
 • Humanizácia - Obytný súbor Zelenečská - Trnava
 • Humanizácia – Obytný priestor – Hliny - Trnava
 • Hradné nádvorie Nitra – Chránený areál
 • Polyfunkčný dom 135b.j. - Karlova Ves – Bratislava
 • Polyfunkčný dom - Bazová ul – Bratislava
 • Humenského námestie – Petržalka – Bratislava
 • Koncernová centrála Strabag – Bratislava – Exteriér a vegetačné strechy
 • ČOV Nitra – Sadové úpravy
 • Nájomné byty Tomašíkovo - Návrh sadových úprav
 • Artézské studne – Mojmírovce - Sadové úpravy
 • Mojmírovce – Verejné priestranstvá obce – Sadové úpravy
 • Trenčín – Sídlisko Juh – Revitalizácia zelene , Pasport detských ihrísk
 • Tesco Lamač – Sadové úpravy
 • Svätý Peter - Rekonštrukcia historického parku 
 • Bratislava - Tri veže – Úpravy exteriéru a vegetačné strechy
 • Topoľčany - Exteriér bytové domy 
 • Malacky - Sadové úpravy - pešia zóna
 • Mlyny Nitra – Sadové úpravy, vegetačné strechy
 • Galanta – Slovodev – Sadové úpravy
 • Kúria Ordôdiovcov – Sadové úpravy, spevnené plochy - Hurbanovo - Bohatá
 • Malacky – Sadové úpravy parku, MÚ, Záhorácka ulica
 • Divín – Revitalizácia – Sadové úpravy, závlahový systém – studna - realizácia 2011-2012
 • Bytové domy Kočovce – Sadové úpravy
 • Bratislava Petržalka – Závodisko - Nová tribúna – Sadové úpravy, závlahový systém
 • Nitra – Budova NSK  – Sadové úpravy,vegetačné strechy, závlahový systém
 • Trnava – Úprava parkoviska – ul. Hlboká
 • Trnava – Úprava parkoviska – Zelenečská
 • Bratislava – Parlament /vinárna – Závlahový systém
 • Úprava križovatky – Vodárenská – Mojmírova – Žilinská – Sadové úpravy
 • Mochovce – INFO CENTRUM – Sadové úpravy
 • Nitra – Cintorínská – Sadové úpravy, závlahový systém
 • Nitra - HRAD - Juhovýchodný bastion - Úpravy vegetačných prvkov
 • Sereď - Revitalizácia námestia - realizácia 2012
 • Mochovce - ITC - Sadové úpravy
 • Partizánské - OD Šípok - Sadové úpravy , detské ihriská,mobiliár
 • Bratislava Dúbravka - OD Pri kríži - Sadové úpravy, detské ihriská,mobiliár
 • Bratislava - NB Čapajevova - Sadové úpravy detské ihriská, mobiliár
 • Nitra - Dom seniorov - Sadové úpravy ,mobiliár
 • Bratislava - OD Panorama Staré Grunty 2 - Sadové úpravy , vegetačné strechy
 • Nitra - Diely III. - OD Kmeťova - Sadové úpravy, detské ihriská, mobiliár
 • Nitra Zobor - Rekonštrukcia ZŠ - Sadové úpravy, mobiliár
 • NDS - Revitalizácia odpočívadieľ pri R1,sadové úpravy,mobiliár
 • Kremnica - DD SS - Revitalizácia zelene, osadenie prvkov pre seniorov
 • Nitra - HRAD - Caffe terasa, sadové úpravy
 • Mojmírovce - Malý Kaštieľ
 • Mojmírovce - DD SS
 • Nitra - Pasport zelených plôch mesta,spolupráca
 • Košice - Pasport pre UP, spolupráca
 • Modra - kú. mesta - Ekostabilizačné a krajinotvorné opatrenia
 • Bratislava - Panorama - Koliba II. - Obytný súbor - sadové úpravy, vegetačné strechy
 • Bratislava - Pri kríži - Bytový dom - sadové úpravy, mobiliár, detské ihrisko

 

C. PROJEKTY POZEMKOVÝCH ÚPRAV - KÚ

 • Koniarovce
 • Lukavica
 • Dudince
 • Ipeľské úľany
 • Rakoľuby
 • Beckovská vieska
 • Kočovce
 • Bohatá
 • Čaka
 • Skerešovo
 • Modra


D. PROJEKTY ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV PRE SP, RS

 • Parlament - Vináreň - Bratislava
 • Eurovea - Bratislava - nábrežie
 • Gbely- Revitalizácia centra mesta
 • Park Klobušice
 • Nitra - KSK
 • Bratislava - Závodisko - Nová tribúna
 • Bratislava - Mickiewitzova ul.
 • Bratislava - UK  Mlynské Luhy
 • Sereď - Revitalizácia námestia
 • Bratislava - Panorama Staré Grunty 2 - Sadové úpravy, Vegetačné strechy
 • Divín - Revitalizácia námestia

0 komentárov

POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA

Pri nákupe nad €500.00

PORADENSTVO

v oblasti zavlažovacích systémov

PRAVIDEĽNÉ ŠKOLENIA

pre realizačné firmy a projektantov

hunterindustries.com
IRIMON, spol. s.r.o.
hydrawise.com
ANTELCO
SENNINGER
TECHMAR
LightPro