12 MAR 2018
zdielať:
Závlahy

Závlahy


ČO SÚ TO ZAVLAŽOVACIE SYSTÉMY?

Zavlažovacie systémy s automatickým, prípadne manuálnym ovládaním sú už dnes bežne používané a dostupné aj u nás. Správne navrhnutý a nainštalovaný systém, Vám ušetrí veľké množstvo času a taktiež vody, to znamená peňazí. Tým sa Vám začnú v krátkej dobe vynaložené investície vracať. V porovnaní s ručným zavlažovaním záhrady, ušetríte za jedno vegetačné obdobie niekoľko desiatok až niekoľko stoviek hodín. Automatickým zavlažovaním v ranných či nočných hodinách, dochádza k úsporám vody, nakoľko je podstatne menšie vyparovanie a rastliny vlahu lepšie využijú. Nie zanedbateľným je aj rovnomerné pokrytie zavlažovanej plochy, čím sa taktiež dosiahne jej optimálne zavlaženie.
 


AKO SÚ UMIESTNENÉ A ČÍM SÚ TVORENÉ?

Celý systém je trvalo uložený pod povrchom zeme, takže Vám neprekáža pri bežných aktivitách v záhrade, či už sú to aktivity rekreačné, športové, alebo je to údržba zelene. O existencii zavlažovacieho systému sa presvedčíte len vtedy, keď ho ovládacia jednotka uvedie do činnosti.


Zavlažovací systém je zložený z mnohých komponentov:

  • podzemné plastové rozvody
  • zavlažovače v širokej škále typov a vyhotovení
  • elektromagnetické ventily s elektrorozvodmi
  • ventilové šachtice
  • ovládacie jednotky a čidlá
  • filtračné zariadenia a množstvo ďalších rozvodných a regulačných armatúr.

V prípade že zdrojom vody nieje vodovod, potom je súčasťou zavlažovacieho systému aj čerpadlo prípadne celá čerpacia stanica.


AKO VLASTNE ZAVLAŽUJÚ?

Pri zavlažovaní sa výsuvné časti zavlažovačov vysunú pôsobením hydraulického tlaku nad trávnik, kde zostanú po celú dobu zavlažovania. Keď prestane tlak pôsobiť opäť sa za pomoci vratnej pružiny zasunú. Celá zavlažovaná plocha je rozdelená do niekoľkých logických častí (sekcií ), v ktorých prebieha závlaha samostatne s možnosťou nastavenia individuálneho režimu. Rozdelenie do sekcií nám vyplynie z parametrov vodného zdroja a z potreby rozličného zavlažovania jednotlivých sekcií, či už je to z dôvodu použitia rôznych typov zavlažovačov, alebo nutnosti rôznych dĺžok zavlažovania. Plastové potrubné rozvody , ktoré slúžia k rozvedeniu vody v systéme, sú obvykle uložené 30 - 40 cm pod trávnikom. Z toho je zrejmé, že je vždy po ukončení zavlažovacej sezóny potrebné previesť ich zazimovanie, aby sa predišlo ich poškodeniu mrazom.


ČO ZABEZPEČUJE ICH CHOD?

O riadenie celého zavlažovania sa stará ovládacia jednotka, ktorá jekáblovými rozvodmi prepojená s jednotlivými elektromagnetickými ventilmi, otvárajúcimi alebo uzatvárajúcimi prívod vody do jednotlivých sekcií. V rámci jedného závlahového cyklu prebehne zavlažovanie postupne vo všetkých naprogramovaných sekciách. Závlahových cyklov môže byť aj niekožko za deň. Ak nám na zavlažovanie postačuje jedna sekcia, je možné zvoliť ovládaciu jednotku, ktorá je itegrovaná do elektromagnetického ventilu a je spolu s ním osadená priamona rozvodnom potrubí. Tieto ovládacie jednotky sú spravidla batériové s napätím 6 alebo 9V. Vo väčšine prípadov sa ale používajú ovládacie jednotky pre viac sekcií. Bežné býva rozdelenie zavlažovania na 2, 4, 6, 9, 12 v niektorých prípadoch a 32 sekcií. Ovládacie jednotky sú pripojené na transformátor 230 V /24 Vac a bývajú vybavené aj záložným zdrojom energie pre prípad výpadku el.energie.


POLIEVAJÚ BEZ OHĽADU NA POČASIE

Asi by ste neboli spokojný, keby zavlažovanie polievalo záhradu v dobe keď práve prší, alebo fúka silný vietor a prúd vody je unášaný do okien, prípadne k susedovi, ktorý Vám na vodu neprispieva. Aby sme tomu predišli, môžeme k ovládacej jednotke pripojiť čidlo zrážok alebo vetru. U zrážkových čidiel dôjde k obnove zavlažovania až po dobe, kedy sa zrážky odparia. Veterné čidlo zaistí prerušenie závlah až od určitej intenzity vetru.


AKÚ VODU POUŽÍVAŤ NA POLIEVANIE?

To je základná otázka, na ktorú si musíme odpovedať. Na zavlažovanie je možné používať vodu z vodovodného rozvodu, zo studne, potoka, rybníka, dažďovú vodu zo zbernej nádrže, ale vždy platí, že jej musí byť dostatok a musí byť čistá, či už po stránke chemickej, alebo mechanickej. Možná je pritom samozrejme aj kombinácia niekoľkých zdrojov. Na zvýšenie životnosti a bezproblémového chodu zavlažovacieho systému je potrebné zaistiť čistotu pomocou filtrov. V bežných prípadoch, kedy sa vo vode nevyskytujú chemické látky, sú postačujúce filtre na odstránenie mechanických nečistôt. Bývajú to rôzne filtre sieťové, príp. diskové, ktoré sú umiestnené na začiatku prívodného potrubia.


AKO NAVRHNÚŤ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM?

Správny návrh zavlažovacieho systému je prvým dôležitým krokom k zrealizovaniu a správnej funkcii zavlažovacieho systému. Na to, aby nám zavlažovací systém zabezpečil komfort a úsporu akú od neho očakaváme, musí byť správne navrhnutý. Preto je vhodnejšie, ak si necháte poradiť od odborníkov. Nejčastější laickou chybou pri návrhu rozmiestnenia zavlažovačov je ich umiestňovanie tzv. na "dotyk" dostrekov, bez dostatočného vzájomného prekrytia dostrekov.

Takto vyzerá optimálne rozmiestnenie zavlažovačov pri použití trojúholníkového a štvorcového sponu:

Najspoľahlivejší spôsob na vytvorenie presného návrhu je však osobná návšteva skúseného technika z inštalačnej firmy priamo na riešenom pozemku. Ten priamo u Vás posúdi kapacitu a umiestnenie vodného zdroja, doporučí vhodný typ zavlažovacieho systému, navrhne rozmiestnenie zavlažovačov, umiestnenie ovládacej jednotky. Na spracovanie návrhu zavlažovacieho systému a s tým spojenú kalkuláciu ceny, musíte vedieť mnoho údajov a potrebujete presný stavebný a osadzovací plán pozemku v mierke

0 komentárov

POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA

Pri nákupe nad €500.00

PORADENSTVO

v oblasti zavlažovacích systémov

PRAVIDEĽNÉ ŠKOLENIA

pre realizačné firmy a projektantov

hunterindustries.com
IRIMON, spol. s.r.o.
hydrawise.com
ANTELCO
SENNINGER
TECHMAR
LightPro